חממת המחזאים

פרויקט החממה - התאפשר תודות למשרד התרבות והספורט. עמותת קבוצת עבודה והקרן לפיתוח מחזאות ישראלית 

שמונה מחזאים ומחזאיות חדשים נבחרו מתוך עשרות הצעות למסגרת פיתוח והפקה למחזאות קצרה בהנחיית "המחזאים"