עקדת יצחק

מאת אמיר זלוטר

 בימוי: נעם ביצור //

משחק: גור קורן, אבי גולומב, נינה קוטלר, יניב שביט //

מוסיקה: עומר בולנזר כהן