אינטואיציה זה לחלשים

מאת גליה כהן יונס

בימוי: אלעד גולדבלט //

משחק: עירית נתן בנדק // נובה דובל // אמיר גולדמן