שקט

מאת נועה שכטר ורועי מליח רשף

בימוי אדם מזרחי                        

משחק: גיל וייס, יקיר אליהו וקנין