נפילתו של טובי

מאת דניאל בוצר

בימוי:  יונתן צ'רצ'י      

משחק: אנה סנגר, אופירה זילברשטיין, יונתן צ'רצ'י 

טקסט המחזה