רך ועמוק

מאת דניאל בוצר

בימוי:  דניאל בוצר    

משחק: מור שרון, זיו זוהר מאיר, גניה סנופ, דיויד בילנקה

טקסט המחזה

רך ועמוק- מחזה קצר מתוך פרוייקט המחזאים 5