השופט

מאת דניאל בוצר

בימוי: שי סקיבא

משחק: לנה פוגוסוב, אייל ציובן, איתמר שרון

טקסט המחזה