לוטה בערפל

מאת נועה שכטר

בימוי: רני בלייר    

משחק: רוני צימרמן, רועי רביב, עומר עציון

טקסט המחזה