שירותים מיוחדים

מאת רועי מליח רשף

בימוי: ארז דריגס     

משחק: עירית בנדק, תום חגי, אסף פריינטא    

טקסט המחזה   

שירותים מיוחדים - המחזאים 3