הכארון האחרון

מאת דניאל בוצר

בימוי: דניס שמע    

משחק: רועי צדוק, ניצן רנגיני - בוצר, יאיר ראופמן

 

טקסט המחזה

הכארון האחרון הצגה שנייה