הטרגדיה של גברת צוקרמן

מאת נועה שכטר

בימוי: אבי ברכר    

משחק: אפרת ארנון, מורן רוזן, אודי בן דוד

טקסט ההמחזה

גברת צוקרמן הצגה ראשונה