התיקון

מאת שי שבתאי

בימוי: אמיליה כהן     

משחק:  אלעד שרעבי, הילה די קסטרו, שירה בליץ, גל שלום כהן      

טקסט המחזה

תיקון הצגה ראשונה