עץ משפחה

מאת נועה שכטר

בימוי:  נעה וגנר     

הדרכה קולית: מיכאל גוטליב     

משחק:  יערה פלציג, אליאן שור, דנה טרוס, יעל מור 

טקסט המחזה